Stolab

Stockholm Furniture & Light Fair 2018

Utställning på Stockholm Furniture & Light Fair 2018, katalogen Sittandets historia i Sverige, med betoning på tiden efter 1907, prislista och inbjudningar på uppdrag av Stolab. 

Text: Lars Forsberg. Översättning: Karolina Mårn. Fotografi: Erik Lefvander. Fotografi från Stockholm Furniture & Light Fair: Patrik Lindell.

Tapet: utskrift, 12.000x4.000 mm. Katalog: häftad med löst skyddsomslag, 48 sidor, 210x297 mm, offset. Prislista: klammerhäftad, 8 sidor, 210x297 mm, offset. Inbjudan: kort 210x148 mm, offset. Brevpåse: C5, boktryck. Digitala inbjudningar och inlägg på Instagram. I samarbete med Jonas Lindvall. (2017–18)