Wingårdh Arkitektkontor

Fasadutsmyckning, Focushuset

Fasadutsmyckning för Wingårdh Arkitektkontor i samband med ombyggnationen av Focushuset från 1970 vid Korsvägen i Göteborg.

I tysk, gulvit sandsten, 380x610 cm med varierande djup på bokstäverna. (2003)