Tuss, The Ultimate Simple Solution

Henrik Nygrens ABC

Bokstavslåda för Tuss, The Ultimate Simple Solution, barnklädesföretaget och butiken i Stockholm: Henrik Nygrens ABC.

Handbyggd trälåda i 29 numrerade ex., 500x250x150 mm, innehållande 290 boktryckta bokstavskort samt 110 teckenkort. (2005)