Tuss, The Ultimate Simple Solution

Antecknings- och målarböcker

Antecknings- och målarböcker för Tuss, The Ultimate Simple Solution, barnklädesföretaget och butiken i Stockholm.

Otryckta och handbundna böcker i formaten A3, A4, A5 samt A6 med varierande papper i inlagan. (2012)