TMG Sthlm

No. 14. Genre: Bilagor (II)

Fjortonde enheten i publikationsserien om diverse media. Genre: Bilagor (II). No. 14: Om trycksaker som räddar jorden från att gå under. Häftad i transportförpackning med bilaga.

Text: Lars Forsberg. Fotografi: Georg Oddner, Getty Images, Hiro, Jan Halldoff och Patrik Lindell.

Publikation: 80 sidor, 240x340 mm, offset i färg. Bilaga: 16 sidor, 148x210 mm, offset. Fotografi, konferensrum: Patrik Lindell. På uppdrag av tryckeriet TMG Sthlm i Bromma.
(2013–14)