TMG Sthlm

No. 10. Genre: Bilagor (I)

Tionde enheten i publikationsserien om diverse media. Genre: Bilagor (I). No. 10: Om trycksaker som räddar jorden från att gå under. Kuvert och broschyr med bilaga.

Text: Lars Forsberg. Fotografi: Gunnar Smoliansky och Patrik Lindell.

Trycksak: 24 sidor, inklusive altarskåp, samt omslag, 240x340 mm, offset. Bilaga: 8 sidor, 148x210 mm, offset. Fotografi, konferensrum: Dawid. På uppdrag av tryckeriet TMG Sthlm i Bromma. (2013)