Stockholm New Publishing

Identitet

Identitet för mediaföretaget Stockholm New Publishing. Logotype, symboler, typografi, stationery m.m.

Fotografi: Dawid. (1998–99)