Rolf Förlag

Daffischer

Skrift för Rolf Förlag, Skövde: Daffischer. En redovisning av fotografen/konstnären Dawids utställningar med tillhörande affischer åren 1972–95.

Text: Lars Forsberg, baserade på essäer, katalogtexter, artiklar, recensioner och marknadsundersökningar 1973–95, författade av Peder Alton, Johan Ehrenberg, Lars O Ericsson, Ulf Linde m.fl. Fotografi: Dawid.

Häftad, 80 sidor, 240x340 mm, offset, boktryck och screen. (1995)