Riksutställningar

Till Från To From

Utställningskatalog för Riksutställningar (i samarbete med Bohusläns Museum & Konsthall):
Till Från To From.

Deltagare: Annika Eriksson, Anna-Karin Palm, Katy Shepherd, Vibecke Tandberg och Mary Wollstonecraft. Text: Anna-Karin Palm och Annika Öhrner. Fotografi: Annika Eriksson, Katy Shepherd och Vibecke Tandberg.

Oklamrad, i mapp, 32 sidor, 240x340 mm. Samt tillhörande affisch: 480x340 mm. (1995)