Riksutställningar

Svåra saker

Inbjudan, affischer, utställning, utställningsbuss m.m. för Riksutställningars utställning:
Svåra saker, ting och berättelser som upprör och berör. (1999–2000)