Phono Suecia

Within Trees

CD-konvolut för skivbolaget Phono Suecia, Stockholm: Within Trees av konstmusikern
Henrik Strindberg.

Text: Anders Engström, Bruno K. Öijer. Fotografi: Per B. Adolphson. Illustration: Henrik Nygren.

Pappkassett samt klammerhäftad broschyr, 32 sidor, 120x120 mm. (2004)