Nordiska Akvarellmuseet

Mats Gustafson, film

Filmen Mats Gustafson på uppdrag av Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn, i samband med utställningen sommaren 2019.

Produktion, fotografi, klipp och ljud: Kristian Berglund. Fotografi från Sag Harbor Studio: Mikael Olsson. (2018–19)