Moderna Museet

Identitet

Identitet till Moderna Museet inför återinvigningen 2004. Logotype (originalet textat av Robert Rauschenberg 1983), specialritat typsnitt, skyltsystem utom- och inomhus, böcker, trycksaker, förpackningar, försäljningsvaror, arbetskläder och stationery m.m. I samarbete med Stockholm Design Lab/Björn Kusoffsky m.fl., SWE/Greger Ulf Nilson och Thomas Eriksson Arkitekter/Thomas Eriksson m.fl. (2003–05)