Mångkulturellt Centrum

Jordens år

Almanacka för Mångkulturellt centrum för år 2008 Jordens år i samarbete med bland annat Svensk Handel.

Text: Ingrid Ramberg. Fotografi: NASA (Jorden fotograferad från Apollo 17, 11 december 1972).

14 stycken lösblad i mapp, 240x340 mm, offset. Upplaga: 10.000 ex. (2007)