Lintex

Publikation 2020

Board, Changing perspectives of writing and ideas. Publikation (två olika omslag) med två bilagor i samband med Stockholm Furniture & Light Fair 2020.

Fotografi: Mikkel Mortensen och Brendan Austin. Styling: Lotta Agaton Interiors. Text: Petter Eklund och Lars Forsberg.  

Publikation: schweizerband, 96 sidor, 239x338 mm, offset. Bilaga 1: klammerhäftad, 24 sidor, 210x297 mm, offset. Bilaga 2: falsad, 8 sidor, 148x210 mm, offset. Screentryckt tote bag och transportkartong med adressetiketter. (2019–20)