Liljevalchs konsthall

Samlingsbox

Samlingsbox, med de fem katalogerna Gert Wingårdh, Ingegerd Råman, Bea Szenfeld, Filmen Liljevalchs+, och Liljevalchs+ samt ett inledningskort på uppdrag av Liljevalchs konsthall i samband med invigningen av Liljevalchs+, ritad av Gert Wingårdh i samarbete med Ingegerd Råman, sommaren 2021.

Skiss på framsidan: Gert Wingårdh.

Foliepräglad box och boktryckt kort. (2020–21)