Liljevalchs konsthall

Liljevalchs+

Katalogen Liljevalchs+ på uppdrag av Liljevalchs konsthall i samband med invigningen av Liljevalchs+, ritad av Gert Wingårdh i samarbete med Ingegerd Råman, sommaren 2021.

Texter: Mårten Castenfors, Anders Kindberg och Gert Wingårdh. Skisser och ritningar: Wingårdh Arkitektkontor. Fotografi från Liljevalchs+: Christoffer Grimshorn.

Schweizerband, 64 sidor, 169x239 mm, offset. Samlingsbox (med skiss av Gert Wingårdh på framsidan), med övriga fyra kataloger och ett inledningskort, folieprägling och boktryck. (2020–21)