Liljevalchs konsthall

Gert Wingårdh

Katalogen Gert Wingårdh på uppdrag av Liljevalchs konsthall i samband utställningen, med samma namn (inkluderat utställningsgrafik), inför invigningen av Liljevalchs+, ritad av Gert Wingårdh i samarbete med Ingegerd Råman, sommaren 2021.

Texter: Mårten Castenfors och Gert Wingårdh. Fotografi: Andy Liffner, Åke E:son Lindman, Pål-Nils Nilsson, RAÄ, Riksantikvarieämbetet, Salk Institute, Matthias Weissengruber, Wingårdh Arkitektkontor, Werner Nystrand med flera. Skisser och ritningar: Wingårdh Arkitektkontor. Fotografi från Liljevalchs+: Christoffer Grimshorn / Wingårdhs.

Schweizerband, 48 sidor, 169x239 mm, offset. Samlingsbox (med skiss av Gert Wingårdh på framsidan), med övriga fyra kataloger och ett inledningskort, folieprägling och boktryck. (2020–21)