Karolinska Institutet

Aula Medica

Skyltsystem till Aula Medica, Karolinska Institutets nya aula, i samband med invigningen i oktober 2013. På uppdrag av Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Karolinska Institutet.

I samarbete med Wingårdh Arkitektkontor. (2012–13)