Kameradoktorn

Identitet

Identitet för Kameradoktorn i Stockholm, återförsäljare av fotografiskt material. Logotype, symboler, typografi, skyltsystem, förpackningar, kassar (med citat av Christer Strömholm), trycksaker, annonskampanjer, DR-utskick, montermässor, stationery m.m.

Fotografi: Dawid, Bruno Ehrs, Denise Grünstein, Björn Keller, Åke E:son Lindman, Christer Strömholm m.fl. (1991–02)