JM

JM, 60 år

Minnesskrifter för JM i samband med byggföretagets 60-årsjubileum: Vad vd sade och gjorde. resp. Vad medarbetarna sade och gjorde. 

Text: Lars Forsberg. Fotografi: Berno Hjälmrud.

Klamrade, 20 respektive 36 sidor, 148x210 mm. I samarbete med varumärkeskonsulten Myrdal Bratt Partners (2005)