Henrik Nygren Design

Gunnar Smoliansky, limiterad upplaga

Limiterad och numrerad upplaga av boken Gunnar Smoliansky 1933–2019, en återutgivning av nio projekt och samarbeten mellan Gunnar Smoliansky och Henrik Nygren, åren 2002–08, i två volymer: Gunnar Smolianskys fotografier från Slussen i Stockholm 1952Världen är inte vad den var, WaldemarsuddeSotbrandCentralen vårvintern 1956, Gunnar af Smoliansky, GårdsmusikantenEn bild i tagetGunnar + Elsa = Sant, samt det nyskrivna kapitlet Två besök med fem års mellanrum

Engelsk och svensk text. Distribution (internationellt): Thames & Hudson. Distribution (Sverige): Konstbokhandeln Konst-ig. Förlag: Henrik Nygren Design. 

Fotografi: Gunnar Smoliansky. Prolog: Henrik Nygren och Lars Forsberg. Texter: Gerry Badger, Hans Henrik Brummer, Claes Bäckström, Lars Forsberg, Marie Lundquist och Carl-Johan Malmberg. Epilog: David Neuman. Översättning: Robert Dunlap. Fotografi, omslag: Andreas Ackerup (2014).

Omslagspapper med numrerad etikett. Två mjukband i kassett, 1.200 sidor totalt (samt ett blad, en bilaga, per bok), 169x239 mm, rulloffset. Trycksak, åtta sidor, 105x148 mm, offset, klammerhäftad och numrerad. Upplaga: 99 exemplar. Med stöd av Hasselbladsstiftelsen.
(2017–21)