Henrik Nygren Design

Gunnar Smoliansky

Gunnar Smoliansky 1933–2019, en återutgivning av nio projekt och samarbeten mellan Gunnar Smoliansky och Henrik Nygren, åren 2002–08, i två volymer: Gunnar Smolianskys fotografier från Slussen i Stockholm 1952Världen är inte vad den var, Waldemarsudde, Sotbrand, Centralen vårvintern 1956, Gunnar af Smoliansky, Gårdsmusikanten, En bild i taget, Gunnar + Elsa = Sant, samt det nyskrivna kapitlet Två besök med fem års mellanrum

Engelsk och svensk text. Distribution (internationellt): Thames & Hudson. Distribution (Sverige): Konstbokhandeln Konst-ig. Förlag: Henrik Nygren Design. 

Fotografi: Gunnar Smoliansky. Prolog: Henrik Nygren och Lars Forsberg. Texter: Gerry Badger, Hans Henrik Brummer, Claes Bäckström, Lars Forsberg, Marie Lundquist och Carl-Johan Malmberg. Epilog: David Neuman. Översättning: Robert Dunlap. Fotografi, omslag: Andreas Ackerup (2014).

Två mjukband, 1.200 sidor totalt (samt ett blad, en bilaga, per bok), 169x239 mm, rulloffset och paketering med styckeinplastning (volym 1 och 2 tillsammans). Upplaga: 1.500 exemplar. Med stöd av Hasselbladsstiftelsen. (2017–21)