Gallery Hyundai (Korea)

Seung-taek Lee

Seung-taek Lee: (Un) Bound och Seung-taek Lee: Non-Material, två större böcker i en kassett, om konstnärens över 70 år långa karriär, på uppdrag av Gallery Hyundai (Korea) och distribuerad av Rizzoli International (USA).

Text: Soojin Cho, Sooyoung Leam, Gerardo Mosquera, med flera. Fotografi: Gallery Hyundai, Seung-Taek Lee.

Kassett med folierad titel och text med bild tryckt i offset, 302x318,5 mm. Hårdband, 360 sidor (per bok), 290x310 mm. Folierat omslag med bild tryckt i offset. Inlaga tryckt i offset. (2022–24)