Lasse Kärkkäinen

Identitet

Identitet för fotografen Lasse Kärkkäinen. Namn, logotype, symboler (texter), typografi, stationery, förpackningar m.m. (1996–99)