Carl Bengtsson

Hemsida

Hemsida för fotograf Carl Bengtsson. Modefotografi, porträtt, kommersiella och redaktionella uppdrag sedan 1976 till idag.

Teknisk produktion: AGoodId. (2013–14)