Forum

Identitet

Identitet för Forum Förlag, utgivare av Forum, magasin för nordisk arkitektur, inredning och design. Ny logotype, typografi, trycksaker, annonsprislistor, stationery, priser m.m. På uppdrag av Provisa Sverige. (2008–09)