Forum

2009, No. 4 (tema: Retorik)

Redaktionsmedverkan, art direction och produktion av kvartalsmagasinet Forum, magasin för nordisk arkitektur, inredning och design. No. 4/2009 (tema: Retorik).

Text: Daniel Golling, Susanne Helgeson, Bo Madestrand, Sandra Nolgren, Charlotte West m.fl. Fotografi: Andreas Ackerup, Åke E:son Lindman, Rasmus Norlander, Mikael Olsson m.fl.

Omfång: 116 sidor, 230x297 mm, offset och omslagsfoliering. Svensk och engelsk upplaga. Affisch om No. 1/2010 (tema: Modeller) och prenumerationskort. På uppdrag av Provisa Sverige. (2009)