Forum

2009, No. 1 (tema: 1976)

Affisch till magasinet Forum, No. 1/2009, i dess dåvarande form, under redesignarbetet.

Text: Lars Forsberg. Bild: ur första numret av Forum, som utkom 1976.

På uppdrag av Provisa Sverige. (2009)