Fespa Sweden Association

Screen 2012

Identitet till Svenska Screen- & Specialtryckares Förenings årliga affischtävling för landets ledande reklam- och designskolor, Screen 2012. Namn, logotype, typografi, affischer, inbjudan, utställning, föreläsning, diplom, hemsida med mera.

Affischer och diplom: 700x1.000 mm, screentryck. På uppdrag av Fespa Sweden Association. (2011–12)