De Bergenske (Norge)

Villa Terminus, identitet

Ny identitet åt Villa Terminus, ett unikt hotell i Bergen (Norge). På uppdrag av hotell- och serviceföretaget De Bergenske som även driver hotellen Grand Hotel Terminus, Hotel Zander K, Hotel Bergen Børs och Hotel Augustin.

Logotype, grafiska element, typografi, bok, skyltsystem, personalkläder, produkter till försäljning, exlibris, trycksaker, presentationsmaterial, dokumentmallar, stationery med mera.

Texter: Lars Forsberg. Fotografi från Bergen: Patrik Lindell.

I samarbete med Claesson Koivisto Rune. (2016–17)