De Bergenske (Norge)

Hotel Bergen Børs, pärm

Pärm för Hotel Bergen Børs på uppdrag av hotell- och serviceföretaget De Bergenske (Norge).

245x344 mm, foliering på skinnklädd pärm. (2018)