De Bergenske (Norge)

Hotel Bergen Børs, identitet

Ny identitet åt Hotel Bergen Børs, ett unikt hotell i Bergen (Norge). På uppdrag av hotell- och serviceföretaget De Bergenske som även driver hotellen Villa Terminus, Grand Hotel Terminus, Hotel Zander K och Hotel Augustin.

Logotype, grafiska element, typografi, bok, skyltsystem, personalkläder, pins, produkter till försäljning, trycksaker, drinkunderlägg, presentationsmaterial, dokumentmallar, stationery med mera.

Texter: Lars Forsberg. Fotografi från Bergen: Patrik Lindell.

I samarbete med Claesson Koivisto Rune. (2016–17)