Camera Link

Hängetiketter

Hängetiketter till portfolios för fotografagenturen Camera Link i Stockholm.

Sex olika symboler, 105x148 mm, boktryck. (1999)