Björn Springfeldt

Exlibris

Exlibris (präglingstång), för märkning av en boksamling, på uppdrag av Björn Springfeldt, svensk kulturpersonlighet, curator och tidigare chef för Moderna Museet 1989–96. (2003)