Beckmans Designhögskola

Identitet

Identitet för Beckmans Designhögskola i samband med skolans flytt från Nybrogatan till Brahegatan i Stockholm 2008. Logotype, symbol, typografi, skyltsystem, avgångsdiplom, arbetskläder, förpackningar, stationery m.m. (2008–10)