Baltic (England)

Tidningar

Tidningar No. 1–16 för Baltic Centre for Contemporary Art, norra Englands största
konsthall i Newcastle. Häftade, 12–40 sidor, 340x475 mm, rulloffset. Produktion: Ripe Design Consultancy, Gateshead. I samarbete med museichef Sune Nordgren och art director Greger Ulf Nilson. (1998–2001)