Baltic (England)

Identitet

Identitet för Baltic Centre for Contemporary Art, norra Englands största konsthall i Newcastle. Logotype, symbol, specialritad typografi, böcker, förpackningar, trycksaker, stationery, m.m.

Produktion: Ripe Design Consultancy, Gateshead.

I samarbete med art director Greger Ulf Nilson. (1998–2003)