AIX Arkitekter

Sommarhälsning

Sommarhälsning till kunder, samarbetspartners, leverantörer med flera inför den kommande publikationen AIX 1637—1930 (utkommer september 2013). Kuvert och mapp med treperforerade vykort.

Text: Lars Forsberg. Fotografi: C.G.V. Carleman (1860), Lennart Durehed och Peder Lindbom, AIX Arkitekter.

Mapp: 220x340 mm. Vykort: 148x105 mm. Offset, UV-lack och perforering. På uppdrag av AIX Arkitekter. (2013)