Åhnbergs Bokbinderi

The Home of Corporate Identity

Provlåda på uppdrag av Åhnbergs Bokbinderi: The Home of Corporate Identity, för reklam- och designbyråer, med arkitypiska exempel på de 12 vanligast förekomna uppdragen samt inbjudan till utställning av nämnda provlåda i Stockholm 2009.

Text: Lars Forsberg.

Boktryckt och klädd arkivbox, 225x330x165 mm, med handbundna askar, tidskriftssamlare, pärmlådor, mappar, Wire-O bundna böcker m.m. samt folierings- och inklistringsprover. (2008–09)