Åhnbergs Bokbinderi

Identitet

Identitet för Åhnbergs Bokbinderi, Stockholm. Logotype, symboler, typografi, skyltsystem, fordonsgrafik, förpackningar, annonser, stationery m.m. (1999–2000)