Riksutställningar

Svåra saker

Inbjudan, affischer, utställning, utställningsbuss m.m. för Riksutställningars utställning:
Svåra saker, ting och berättelser som upprör och berör, 1999–2000.