Guldsmed Maria Elmqvist

Identitet

Identitet för guldsmeden Maria Elmqvist. Typografi, stationery med mera, 1992.