Forum

2009, No. 1 (tema: 1976)

Affisch till magasinet Forum, No. 1/2009, i dess dåvarande form, under redesignarbetet.

Text: Lars Forsberg. Bild: ur första numret av Forum, som utkom 1976. På uppdrag av Provisa Sverige, 2009.