Bob the Robot (Finland)

Redesign Finland

Identitet för Finland i samband med lanseringen vid Eurobest i Helsingfors, december 2014: Redesign Finland. Tre element, olika avsändare, typografi, färg samt system för användningen av identiteten.

Text: Karri Knuuttila. Fotografi: Benjamin IImoni, Jonathan Ben-Ami med flera. Illustration: Lauri Tarkka.

På uppdrag av Bob the Robot (Finland), 2014.