Björn Springfeldt

Family Collection

Stämplar, för märkning av en konstsamling, på uppdrag av Björn Springfeldt, svensk kulturpersonlighet, curator och tidigare chef för Moderna Museet 1989–96, 2011.