Svenskt Papper

Identitet

Identitet för Svenskt Pappers (numera Map Sverige) designtävling för landets designskolor:
Brev Papper + Design. Namn, logotype och typografi, inbjudningar, stationery m.m.

Textcitat: ur Olle Eksells bok Design=Ekonomi från 1964.

Samt tillhörande diplom, 500x500 mm, 1996–2002.