Karolinska Institutet

Aula Medica

Skyltsystem till Aula Medica, Karolinska Institutets nya aula, i samband med invigningen
i oktober 2013. På uppdrag av Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Karolinska Institutet.

I samarbete med Wingårdh Arkitektkontor, 2012–13.